1109 Edmonton Trail NE, Calgary, AB T2E 3K3 | 348 14 Street NW, Calgary, AB T2N 1Z7

Ukrainian Newcomer Information

Ukrainian Newcomer Information

Calgary UKRAINIAN NEWCOMER INFORMATION

Click for Presentation Slides

українською

English

(English translation can be found below.)

Інформація для українців, які прибули до Канади
23 жовтня 2023 року Уряд Канади оголосив нову PR-програму для українців, які прибули до Канади за програмою CUAET. LINK

Заявники, які мають CUAET, повинні:

1. бути на території Канади, А ТАКОЖ

2. мати статус тимчасового резидента (за програмою CUAET мати дозвіл на роботу, візити (Visitor Visa) або навчання (Study Permit); А ТАКОЖ

3. мати (або їхня дружина чи чоловік за межами Канади повинна мати) одного чи кількох громадян Канади або членів родини, які постійно проживають у Канаді.

Це програма возз’єднання сім’ї, тому ви ПОВИННІ мати громадянина Канади або члена родини, хто має PR, щоб мати можливість подати заявку. Лише деякі типи членів сім’ї підходять під цю програму. До них належать: члени подружжя, партнери, які живуть у громадянському шлюбі, батьки, бабусі, дідусі, рідні брати і сестри, а також діти чи онуки (віком від 18 років). Отже, без тіток, дядьків чи двоюрідних братів.

Для отримання PR за цією програмою не потрібні фінансові зобов’язання, тож українці, які тимчасово проживають у Канаді мають подати заявку до 22 жовтня 2024 року. Ви можете переглянути наведені нижче презентації для отримання більш детальної інформації. Вони були створені 1 листопада 2023 року. Відвідайте також веб-сайт IRCC, щоб переглянути останні оновлення. Імміграційне законодавство та політика регулярно змінюються, тому інформація, представлена на слайдах, надається лише для ознайомлення та є точною на час їх створення.

Osuji & Smith Immigration Lawyers проводить безкоштовні вебінари для спільноти українською та англійською мовами про те, як новоприбулі українці можуть перейти від тимчасових резидентів, які прибули до Канади за програмою CUAET, до постійних резидентів Канади. Якщо ці або будь-які інші імміграційні сесії будуть корисними для вашої групи, зв’яжіться з нами за адресою [email protected], і ми разом сплануємо вебінар або особисту презентацію. Вебінари є підсумками загальнодоступної інформації, розміщеної на веб-сайтах уряду Канади та уряду Альберти. Під час цих вебінарів не надається індивідуальна юридична консультація, оскільки вони призначені як огляд багатьох різноманітних імміграційних програм у Канаді.

Якщо ви бажаєте записатися на консультацію до юриста Анжели Саїд, яка розмовляє українською, російською та англійською мовами, щоб обговорити ваші варіанти імміграції, натисніть тут.

Ви також можете зв’язатися з Анжелою через WhatsApp за номером: +1 587 332 3517

ENGLISH

On the 23rd of October, 2023, the Government of Canada announce a new PR program for Ukrainian CUAET holders.

CUAET holder applicants must:

1. be inside Canada; AND

2. have temporary resident status (CUAET work, visitor or study permits); AND

3. have (or their spouse inside our outside of Canada must have) one or more Canadian citizen or permanent resident family members in Canada.

This is a family reunification program, so you MUST have Canadian citizen or PR family members to be able to apply.

Only some family member types are eligible. These include the spouses, common-law partners, parents, grandparents, siblings, and children or grandchildren (over 18 years of age) So, no aunts, uncles, or cousins.

There is no financial undertaking required for this pathway and Ukrainians with Canadian temporary residence will have until 22 October, 2024 to submit an application.

Please see more details in the presentations slides above that were created 01 November, 2023, and visit the IRCC website for the most recent updates. Immigration law and policy change regularly, so the information provided in the slides here is provided for reference only and are accurate to the date they were created.

Click for Presentation Slides

українською

English

Osuji & Smith Immigration Lawyers provides free community webinars in Ukrainian and English on how Ukrainian newcomers can transition from being CUAET temporary residents to being Canadian permanent residents.  If these, or any other immigration sessions, would be of benefit to a group you are involved with, please contact us at [email protected] and we can plan a webinar or in-person presentation together.

The webinars are summaries of publicly available information available on the Government of Canada and Government of Alberta websites.  No individual legal advice is given during these webinars, as they are intended as an overview of the many different immigration programs in Canada.

If you would like to book a consultation with lawyer Anzhela Said in Ukrainian, Russian or English to discuss your immigration options, please click here

You can also connect with Anzhela by WhatsApp at : +1 587 332 3517

HELPFUL LINKS

CUAET – загальна інформація

CUAET – General Information

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/cuaet.html#outside

Допомога з поселенням і громадські організації, які пропонують безкоштовну допомогу

Resettlement Help and Free Community Organizations

https://www.fisher-law.ca/helpful-resources

Alberta Opportunity Stream Eligibility

https://www.alberta.ca/aaip-alberta-opportunity-stream-eligibility.aspx

Job NOC Codes and TEER Categories

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/eligibility/find-national-occupation-code.html

Government of Canada Programs

Express Entry – General Information

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry.html

Express Entry – Federal Skilled Worker

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/eligibility/federal-skilled-workers.html

Express Entry – Federal Skilled Trades

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/eligibility/skilled-trades.html

Express Entry – Canadian Experience Class

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/eligibility/canadian-experience-class.html

Family Sponsorship

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/family-sponsorship.html

Provincial Government Programs

Alberta Advantage Immigration Program

https://www.alberta.ca/alberta-advantage-immigration-program.aspx

Express Entry

https://www.alberta.ca/aaip-alberta-express-entry-stream.aspx

Alberta Opportunity Stream

https://www.alberta.ca/aaip-alberta-opportunity-stream.aspx

Rural Entrepreneur Stream

https://www.alberta.ca/aaip-rural-entrepreneur-stream.aspx

Religious Worker Opportunities

https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=846983207CECA-F124-897F-4F9099C13CECD623

Graduate Entrepreneur Stream

https://www.alberta.ca/aaip-graduate-entrepreneur-stream.aspx

Accelerated Tech Pathway

https://www.alberta.ca/aaip-alberta-express-entry-stream-eligibility.aspx

All Provincial Nominee Programs

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/provincial-nominees/works.html